הסכמה לדון בדיין יחיד מאפשרת מתן החלטה מהותית לאור הדיון שהתקיים

רוצים לשוחח איתי על פסה״ד?

היי

טוען רבני ישראל בן ברוך יחזור אלייך בהקדם, ויסייע לצלוח את כל ההליך בהצלחה!

ב”ה

תיק 1421178/2

בבית הדין הרבני האזורי האזורי ירושלים

לפני כבוד הדיינים:

הרב יצחק אושינסקי – אב”ד

התובע:           פלוני   (ע”י ב”כ עו”ד רויה אוחנה (נאור))

נגד

הנתבעת:         פלונית (ע”י ב”כ עו”ד צוריאל בובליל)

הנדון: הסכמה לדון בדיין יחיד מאפשרת מתן החלטה מהותית לאור הדיון שהתקיים

החלטה

בפנינו בקשת הנתבעת (בתיק הגירושין) לקיום הדיון בהרכב מלא, בשל חוסר אפשרות לדון בדיין יחיד, אף בהסכמת הצדדים, לטענתה.

בשל הבקשה, הדיון הקבוע בתיקים יבוטל, ויקבע דיון חילופי בפני הרכב מלא. 

בית הדין אינו מעוניין להתפלמס עם המבקשת, רק נזכיר לה את האמירות המשפטיות הבאות:

ראשית נזכיר קטע מתוך פסק דין בית הדין הגדול בתיק 1373002/3 (התפרסם):

כמו כן משקיבלו הצדדים עליהם לקיים הדיון בעניין משמורת הילדים בדן יחיד, הסכמה זו כוללת מתן החלטה ע”י דיין זה, בעניין שעליו נערך הדיון.

בנוסף, סעיף 15 להחלטת בג”ץ בתיק 176/23 (פורסם) קובע שהודעה זו לצדדים ואי התנגדותם לדיין יחיד, הוי כהסכמתם המעשית לדון בדיין יחיד:

בנוגע לטענה בדבר חוסר סמכות –  מדובר בטענה חסרת תום לב. כמפורט לעיל, בית הדין הבהיר לצדדים, הבהר היטב, שהוא מתכוון לדון בעניינם במתווה של דן יחיד. הצדדים לא התנגדו לכך, על-אף שהיו בידם הזדמנויות לעשות כן, כמפורט בתגובת האישה. בנסיבות אלה, מקובלות עליי קביעותיהם של בית הדין האזורי ושל בית הדין הגדול, לפיהן יש לראות בהתנהלותו הדיונית של העותר כהסכמה לכך שההחלטה בעניינו תינתן במתווה של דן יחיד, ושאין לקבל את טענתו לפיה כביכול הסכים רק לכך שהדיון ייערך במתווה של דן יחיד, אולם לא תתקבל במתווה זה שום החלטה מהותית. משהסכימו הצדדים לכך שהנושא יידון בדן יחיד, הרי שבית הדין רשאי היה לדון בכך במתווה זה, כאמור בתקנה 1(3)(א) לתקנות הדיינים (עניינים שניתן לדון בהם בדיין אחד), התש”ן-1990. לזאת אוסיף, כי גם לפי הדין הכללי, אין בעל דין יכול לדלג ביודעין על טענה אפשרית בדבר העדר סמכותו של המותב אשר דן בעניינו, בתקווה לקבל החלטה שמטיבה עמו, ואם תקוותו לא תתגשם – לדרוש את ביטול ההחלטה מפאת חוסר סמכות. התנהגות כאמור מהווה חוסר תום לב דיוני; וכפועל יוצא מכך, הטענה בדבר חוסר סמכות תיחסם מעיקרה (ראו: אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 53-52 (מהדורה שלוש עשרה 2020)).

והדברים מדברים בעד עצמם באשר לתוקפה של הסכמת הצדדים לקיים דיון בפני דיין יחיד.

ברם, בכל מקרה, הדיון יתקיים בפני הרכב מלא, וייקבע מועד חילופי לשם כך. די לנו בהבעת תהייה מצד המבקשת כדי לסבור או להסיק שאין לבה שלם עם קיום הדיון ביחיד, ולא נשוב ונקבע דיון זה בפני דיין יחיד, אף בהסכמה.

ניתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהים.

ניתן ביום כ”ז באלול התשפ”ג (13/09/2023).

הרב יצחק אושינסקי – אב”ד

עותק זה עשוי להכיל שינויי ותיקוני עריכה

רוצים לשוחח איתי על פסה״ד?

היי

טוען רבני ישראל בן ברוך יחזור אלייך בהקדם, ויסייע לצלוח את כל ההליך בהצלחה!

תפריט נגישות