צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

הוצאת צו הגנה נועדה להבטיח את שלומו של אדם הסובל מאלימות מצד בן משפחה הפרת הצו משמעה עבירה פלילית העלולה להביא להגשת כתב אישום ואף למעצר

יש לכם שאלות נוספות?

היי

טוען רבני ישראל בן ברוך יחזור אלייך בהקדם, ויסייע לצלוח את כל ההליך בהצלחה!

הקדמה:

הוצאת צו הגנה נועדה להבטיח את שלומו של אדם הסובל מאלימות מצד בן משפחה

הפרת הצו משמעה עבירה פלילית העלולה להביא להגשת כתב אישום ואף למעצר

הוצאת הצו אינה מוסיפה ואינה גורעת מהזכות לבקש הוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת

על-פי החוק למניעת אלימות במשפחה, בית משפט יכול להוציא צו הגנה במקרים של אלימות או חשש לאלימות במשפחה.

 • צו זה אוסר על אדם, לעשות את אחד מהבאים:
 • להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להתקרב אליה (גם אם הדירה שלו באופן חלקי או מלא).
 • להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום.
 • לעשות דברים שמונעים מבן משפחתו מלהשתמש בנכס ששייך לאותו בן משפחה, גם אם לאותו אדם ישנה בעלות מסוימת על הנכס.

 • במסגרת הצו ניתן לבקש מבית המשפט שיורה על אמצעים נוספים כגון: מתן ערובה להתנהגות טובה, שיבטיחו את שלומו של בן המשפחה הנפגע או הוראות בדבר סידורים שונים הנדרשים עקב צו זה.
 • אם החליט בית המשפט לתת צו הגנה, ייאסור על מי שנתן נגדו הצו לשאת נשק ויורה להחרים להחזיק את נשקו לאלתר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • צו הגנה רשאי לבקש כל בן משפחה החושש מאלימות או שקיימת אלימות במשפחתו או אדם מטעמו, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, תובע משטרתי או עובד סוציאלי.
 • בן זוג מאותו מין רשאי לבקש צו הגנה – גבר נגד בן זוגו ואישה נגד בת זוגה. למידע נוסף ראו בערך זה.
 • בית המשפט רשאי להוציא את הצו באחד משני המקרים הבאים:
 • אדם נהג באלימות בבן משפחתו או ביצע בו עבירות מין בסמוך (שעות עד ימים) לפני הגשת הבקשה. הליך הוצאת הצו אמור להיות זריז, מתוך הנחה שמדובר במצוקה קשה. לא ניתן לבקש את הצו חודש לאחר האירוע (במקרה זה ניתן לפנות לבית המשפט במסגרת ההליכים הרגילים).
 • קיים בסיס סביר להניח שאותו אדם מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו.

 • בית המשפט רשאי לתת צו כשרק אחד מהצדדים נמצא לפניו. אם עשה כן, עליו לקבוע דיון בו ייקחו חלק שני הצדדים, תוך 7 הימים הבאים. האחריות להודיע לבן המשפחה שאינו נוכח על הדיון היא של בית המשפט ולא של בן המשפחה המתלונן.
 • אם בית המשפט התבקש להוציא את הצו כדי להגן על קטין, בית המשפט יודיע לעובד סוציאלי על מתן הצו.

למי ואיך פונים

 • ניתן לפנות לבתי משפט השלום, בתי משפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים.
 • יש לפנות למזכירות בית המשפט או בית הדין ולהגיש טופס בקשה לצו הגנה.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה לבית המשפט, יישקל הנושא ויוחלט האם להוציא את הצו.
 • תוקף הצו לא יעלה על שלושה חודשים, ובסיום תקופה זו, יכול בית המשפט להאריך את הצו לפי שיקול דעתו.
 • בדרך כלל לא יוארך הצו לתקופה של יותר מחצי שנה, למרות שבמקרים חריגים ניתן להאריכו לתקופה של שנה.

ערעור

 • ניתן לערער לערכאה גבוהה יותר, אך מדובר בהליך מסובך יחסית לבקשה הראשונית.

חשוב לדעת

 • אם בית המשפט יתרשם כי הבקשה לצו ההגנה הוגשה מסיבות “נקמניות” ולא כנות, יהיה רשאי לחייב את מבקש הצו בהוצאות משפט של המדינה או הצד השני ואף להורות למבקש לפצות אותו.
 • במקרים של הפרת הצו ניתן לפנות למשטרה (שאינה חייבת לעצור את בן המשפחה המפר) או לבית המשפט.
 • צו הגנה אינו מוסיף ואינו גורע מהזכות לבקש הוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת.

הפרת הצו

 • הפרת הוראה מהוראות הצו משמעה עבירה פלילית של הפרה הוראה חוקית, ועלולה להביא למעצרו של אדם ואף להגשת כתב אישום נגדו .

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות נגה – המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה

      יש לכם שאלות נוספות?

      היי

      טוען רבני ישראל בן ברוך יחזור אלייך בהקדם, ויסייע לצלוח את כל ההליך בהצלחה!

      תפריט נגישות