ביטול הסכם גירושין

הסכם גירושין שנחתם בין בני זוג נשואים ואושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או על ידי בית הדין הרבני ניתן לביטול בעילות מיוחדות ובנסיבות חריגות בלבד.

יש לכם שאלות נוספות?

היי

טוען רבני ישראל בן ברוך יחזור אלייך בהקדם, ויסייע לצלוח את כל ההליך בהצלחה!

הקדמה:

הסכם גירושין שנחתם בין בני זוג נשואים ואושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או על ידי בית הדין הרבני ניתן לביטול בעילות מיוחדות ובנסיבות חריגות בלבד

בקשה לשינוי הסכם הגירושין בנוגע למזונות ילדים או משמורת ילדים ניתן להגיש בכל עת, ובלבד שחל שינוי מהותי בנסיבות המצדיק את הבקשה

לצורך ביטול הסכם הגירושין יש לפנות לערכאה שאישרה את ההסכם: בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • גרוש או גרושה המעוניינים לבטל את הסכם הגירושין שנחתם בינם לבין בן/בת זוגם ואשר אושר על ידי בית משפט לענייני משפחה או על ידי בית הדין הרבני, ובתנאי שמתקיימות אחת העילות לביטול הסכם הגירושין.

עילות לביטול הסכם גירושין

 • הסכם גירושין יבוטל רק בנסיבות חריגות. דוגמאות לנסיבות חריגות העשויות להוביל לביטול הסכם הגירושין:

דוגמה

 • במקרה בו הצדדים חתמו על אישור הסכם הגירושין שלא מרצונם החופשי, או מבלי שהבינו את משמעות ההסכם.
 • במקרה בו במהלך הליך אישור הסכם הגירושין נפל פגם בהליך השיפוטי. (למשל: שבית המשפט/בית הדין לא בחן האם ההסכם נעשה לטובתם של הילדים.)
 • במקרה בו התברר שאחד הצדדים חתם על ההסכם בחוסר תום לב, תוך שהוא מסתיר מהצד השני פרטים מהותיים להסכם (למשל: אינו מגלה על קיומו של חשבון בנק רלבנטי) או שאחד הצדדים חתם על ההסכם כשלא הייתה לו כוונה לקיים אותו.
 • במקרה בו אחד הצדדים חתם על ההסכם בגלל טעות, והצד השני היה מודע לטעות או היה עליו לדעת עליה. במקרה זה הצד שטעה יכול להגיש בקשה לביטול ההסכם.
 • במקרה בו אחד הצדדים חתם על הסכם הגירושין בגלל שבן זוגו הטעה אותו, או העלים ממנו מידע חיוני מתוך כוונה להטעות אותו. במקרה זה הצד שהוטעה יכול להגיש בקשה לביטול ההסכם.
 • במקרה בו בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני שוכנע שאחד מבני הזוג מקופח בהסכם בצורה בלתי סבירה, או מוותר על זכויות רכושיות ללא כל סיבה סבירה.

למי ואיך פונים

 • לצורךביטול הסכם הגירושין יש להגיש תביעה לביטול הסכם גירושין לערכאה שאישרה את ההסכם: בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.
 • מומלץ לפנות לייעוץ משפטי בטרם הפניה לערכאה המשפטית.

ארגוני סיוע

 • נעמת
 • ויצו
 • שדולת הנשים בישראל
 • המרכז לקידום מעמד האשה – מרכז רקמן
 • הסיוע המשפטי מטעם משרד המשפטים
 • יחידות הסיוע שליד בית המשפט למשפחה ובתי הדין הרבניים

גורמי ממשל

 • בית המשפט לענייני משפחה.
 • בית הדין הרבני .

חשוב לדעת

 • באופן מעשי נוהגים בתי המשפט לדחות תביעות לביטול הסכם גירושין גם כאשר יש עילות ביטול ראויות. רק במקרים חריגים מתקבלות תביעות לביטול הסכם גירושין.
 • במקרה של תביעה להגדלת מזונות ילדים – ילדים אינם מחויבים בהסכם עליו חתמו הוריהם, ויש להם זכות תביעה עצמאית. במקרה של בקשה לביטול גובה מזונות הילדים כפי שנקבע בהסכם הגירושין והגדלת גובה מזונות הילדים, אין צורך להוכיח נסיבות חריגות. בית המשפט יבדוק האם עניין המזונות נבחן על ידי הערכאה שאישרה את הסכם הגירושין טרם אישור ההסכם, והאם הנסיבות השתנו באופן מהותיי המצדיק שינוי בגובה המזונות.
 • לגבי תביעות שעניינן משמורת ילדים – ניתן להגיש בכל עת בקשה שעניינה שינוי ההסכמה שנחתמה בהסכם הגירושין בדבר משמורת הילדים, ובלבד שחל שינוי מהותי בנסיבות המצדיק את הבקשה.

        יש לכם שאלות נוספות?

        היי

        טוען רבני ישראל בן ברוך יחזור אלייך בהקדם, ויסייע לצלוח את כל ההליך בהצלחה!

        תפריט נגישות