אישור הסכם הגירושין

אישור הסכם הגירושין הוא הסכם שנחתם בין בני זוג נשואים המעוניינים להתגרש בהסכמה, ואשר מסדיר את העניינים הקשורים בסיום החיים המשותפים ביניהם.

יש לכם שאלות נוספות?

היי

טוען רבני ישראל בן ברוך יחזור אלייך בהקדם, ויסייע לצלוח את כל ההליך בהצלחה!

הקדמה:

הסכם גירושין הוא הסכם שנחתם בין בני זוג נשואים המעוניינים להתגרש בהסכמה, ואשר מסדיר את העניינים הקשורים בסיום החיים המשותפים ביניהם

כדי שלהסכם הגירושין יהיה תוקף משפטי עליו לקבל אישור של בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה

לצורך ניסוח ההסכם ניתן להיעזר בשירותי מגשר או בשירותי טוען רבני או עורך דין לענייני משפחה, אולם אין חובה על בני הזוג להיות מיוצגים על ידי טוען רבני או עורך דין

למידע נוסף ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי

הסכם גירושין הוא הסכם שנועד להסדיר את סיום היחסים בין בני הזוג ויכול לכלול התייחסות לכל עניין שקשור לנושא.

 • בדרך כלל כוללים הסכמי גירושין התייחסות לעניינים הבאים:
  • חלוקת הרכוש שנצבר על ידי בני הזוג במהלך השנים (כגון: דירה, כלי רכב, חסכונות, חשבונות בנק).
  • חלוקת זכויות סוציאליות (פנסיה, קצבאות ילדים).
  • חלוקת חובות ומשכנתאות.
  • משמורת על הילדים והסדרי הראיה.
  • אופן קבלת החלטות לגבי הילדים (כגון חינוך, נסיעות הילדים לחו”ל) ומנגנון הסדרת מחלוקות עתידיות בקשר לילדים.
  • קביעת מזונות הילדים.
  • בנוסף, הסכם הגירושין צריך לכלול התייחסות לעניין סידור הגט שתקבל האישה.
 • הליך אישור הסכם גירושין הוא הליך קצר החוסך את התמשכות הדיונים בהליכי גירושין רגילים ואת ההוצאות הכרוכות בכך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני זוג יהודים נשואים שהחליטו להתגרש בהסכמה.

למי ואיך פונים

הגשת הבקשה

 • יש להגיש בקשה לאישור הסכם גירושין לבית המשפט או לבית הדין הרבני המוסמך.

טיפ

מומלץ לשמור עותק מכל המסמכים שהוגשו לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה.

התהליך בבית הדין הרבני

 • יש לפתוח תיק אישור הסכם גירושין.
 • יש למלא במזכירות בית הדין הרבני טופס בקשה לאישור הסכם גירושין (זמין בדפדפן Internet Explorer גרסה 11).
 • יש לשלם אגרת פתיחת תיק אישור הסכם גירושין בבית הדין הרבני, אולם אם כבר שולמה אגרה עבור הליך בבית הדין והצדדים הגיעו להסכם בדבר גירושיהם, אין צורך בתשלום אגרה נוספת.
 • יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח מעודכן.
 • יש לצרף עותק של הסכם הגירושין החתום.

התהליך בבית המשפט לענייני משפחה

 • יש להגיש בקשה משותפת לאישור הסכם גירושין (אין נוסח מחייב לבקשה).
 • לבקשה יש לצרף עותק של הסכם הגירושין החתום.
 • יש לשלם אגרה עבור ההליך בבית המשפט לענייני משפחה.

דיון

 • לאחר הגשת הבקשה, תזמן מזכירות בית המשפט/בית הדין את הצדדים לדיון.
 • על הצדדים להגיע לדיון עם תעודות זהות.
 • הדיון נערך בדלתיים סגורות, בנוכחות הצדדים בלבד. כל צד רשאי להיות מיוצג בדיון על ידי טוען רבני או עורך דין מטעמו (או טוען רבני – בבית הדין הרבני).
 • אם הסכם הגירושין נערך בעזרת מגשר, רשאי המגשר להגיע אף הוא לדיון.
 • בדיון יוודא בית המשפט/בית הדין כי בני הזוג חתמו על הסכם הגירושין מרצונם החופשי, יקרא להם את ההסכם, יסביר להם את הוראותיו ויוודא כי הם מבינים את תוכנו.
 • בית המשפט/בית הדין יתמקד בעיקר בסעיפים המתייחסים לילדים קטינים ויבחן אם ההסכם נעשה לטובתם של הילדים.
 • בית המשפט/בית הדין מוסמך לבקש מהצדדים להכניס שנויים או תוספות להסכם כתנאי לאישורו.
 • בסיום הדיון ובתנאי שאין צורך לתקן את ההסכם, יאשר בית המשפט/בית הדין את ההסכם ויתן לו תוקף של פסק דין.
 • אם ההסכם אושר בבית המשפט לענייני משפחה, לאחר אישורו יש להגיש את ההסכם המאושר לבית הדין הרבני לצורך הגירושין וסידור הגט.

לאחר אישור ההסכם

 • מרגע אישור ההסכם הוא מקבל תוקף של פסק דין וניתן לאכוף אותו הן בהוצאה לפועל והן מול הביטוח הלאומי (בעניין מזונות). הסדרי אחזקת ילדים וראייתם וכן חיובים בענייני רכוש ניתן לאכוף באמצעות מתן צו על-פי פקודת בזיון בית המשפט.
 • ניתן לערוך שינויים בהסכם הגירושין גם לאחר שאושר, בהסכמת שני הצדדים. לשם כך יש לפנות לבית המשפט או לבית הדין שאישר את ההסכם, ולהגיש בקשה לתיקון או שינוי הסכם גירושין.
 • היות שהסכם גירושין נחתם בהסכמת שני הצדדים לאחר שבית המשפט וידא כי הם חתמו עליו מרצונם החופשי, ניתן לבטל אותו רק במקרים נדירים. נסיבות שבהן ניתן לנסות לבטל הסכם גירושין הן כאשר ההסכם נחתם בתרמית, בכפייה, או בהטעיה, או שההסכם גורם לעושק.

ערעור

 • ניתן להגיש ערעור על פסק דין לאישור הסכם גירושין, או על פסק דין המסרב לאשר הסכם גירושין באופן הבא:
  • אם מדובר בפסק דין של בית המשפט לענייני משפחה יש להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים ממועד קבלת פסק הדין.
  • אם מדובר בפסק דין של בית הדין הרבני האזורי יש להגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין.
 • יש לציין כי מאחר שפסק הדין לאישור הסכם הגירושין הוא פסק דין שניתן בהסכמת הצדדים, קשה יהיה לערער עליו.

ביטול הסכם גירושים בין יהודים

 • במקרים מיוחדים וחריגים, בהם התברר שהסכמת הצדדים לחתום על הסכם הגירושין לא הייתה מדעת, ניתן להגיש תביעה לביטול הסכם גירושין בין יהודים.

חשוב לדעת

 • לצורך ניסוח ההסכם ניתן להיעזר בשירותי מגשר או בשירותי טוען רבני או עורך דין לענייני משפחה.
 • לצורך הליך אישור ההסכם בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה, אין חובה על בני הזוג להיות מיוצגים על ידי טוען רבני או עורך דין.
 • אם הדיון נערך בבית המשפט לענייני משפחה, כל צד זכאי לכך שהדיון יתקיים בדלתיים סגורות.

        יש לכם שאלות נוספות?

        היי

        טוען רבני ישראל בן ברוך יחזור אלייך בהקדם, ויסייע לצלוח את כל ההליך בהצלחה!

        תפריט נגישות