מאגר פסקי דין

כאן תוכלו למצוא עשרות פסקי דין מכל הסוגים שנתנו ע״י בתי הדין הרבניים מחולקים לנושאים ומסודרים

 1. אי בירורן של עילות גירושין נטענות שאין פסה”ד מושתת עליהן למרות דרישת הנתבע. 
 2. דין מורדת בשגגה ושלא מחמת שנאה
 3. המלצה לגט בפירוד ממושך אף ללא הפקדת כתובה
 4. המסרבת לדור במקומו של האיש – מורדת דבעינא ליה או מורדת דמאיס עליי
 5. חיוב אשה בגט בהיעדר שלום בית
 6. חיוב בגט במי שטוען שאשתו זינתה ותובע שלום בית
 7. חיוב בגט לאשה המבקשת שלום בית אך תבעה בבית המשפט מוניטין אישי ונכסי קריירה
 8. חיוב בגט על פי התחמקויות מתשובות וטענת איני זוכר
 9. חיוב גט בגין מאיסות אישה בבעל פירוד ממושך ומשניכר כי פני הצדדים לגירושין
 10. חיוב גט בטענת מאיס עלי פירוד ממושך וכשלונות באיסור נדה
 11. חיוב גט בשל התרשמות שהצדדים אינם רוצים זב”ז ושטענת שלו”ב היא מהשפה ולחוץ ולמרות נכונות האיש לגרש אם ייענו דרישותיו בעניין הילדים
 12. חיוב גט על אשה שהגישה תלונות שווא כנגד בעלה
 13. חיוב גט על האשה בעשתה מעשה כיעור
 14. חיוב האשה לקבל את גיטה, פשרה בחיוב הכתובה, ופטור ממזונות אשה
 15. חיוב הבעל בגירושין כשאישתו אסורה עליו
 16. חיוב כתובה באשה שאינה חייבת בגירושין
 17. חיוב כתובה בבעל שסילק את אשתו מהבית ומשרך דרכו עם נשים זרות
 18. מעבר האם למרחק לאחר גירושין וחיוב כתובה
 19. סידור גט כשהסדרי ראיית הילדים במתכונת ”נסטינג”
 20. תביעת גירושין בטענת מאיסות באמתלאה מבוררת
 1. היחס שבין דין אישה רעה; לבין יצאו הגירושין הימנה
 2. דחיית ב״ע על חיוב כתובה הנשענת על טענות ״מרידה״; ״בגידה״ אשר לא הוצגו להן ראיות קבילות
 3. חיוב בעל ״רועה זונות״ והפוגע באשתו פיזית וכלכלית בכתובה גם בהעדר התראה; גדרי התראה ומשמעותה של האפשרות שהתנהגות הבעל נובעת מבעיה נפשית
 4. חיוב כתובה באשה שאינה חייבת בגירושין
 5. חיוב כתובה בבעל שסילק את אשתו מהבית ומשרך דרכו עם נשים זרות
 6. כתובה/פיצוי גירושין
 7. פטור הבעל מכתובה כשהתנהגות האישה מלמדת על רצונה בגירושין ומשפעלה באורח בלתי־ראוי לפגוע בשמו הטוב ובכבודו
 8. פטור מכתובה כאשר גם האשה דורשת גירושין וטפלה על בעלה אשמה; גדרי ״עוברת על דת״
 9. פריסת תשלום הכתובה – מסדרים לבעל חוב
 10. פשרה בגובה הכתובה כאשר האיש הוביל את הליך הגירושין אך האשה תרמה בהתנהלותה לפירוק הנישואין
 11. שלילת זכאות כתובה לאישה שהגישה כנגד בעלה 15 תלונות לא מוסברות במשטרת ישראל
 12. תביעת גירושין וכתובה באישה שקיימה יחסי אישות עם גברים זרים בנוכחות בעלה

תפריט נגישות